Wat zou de Groene Loper in één zin moeten zijn?

Binnen het tracé van de Groene Loper zijn drie deelgebieden te onderscheiden; West, Centrum en Oost. Welke stelling is juist?

Wat is uw ideaalbeeld voor de groeninrichting van deelgebied West?

Wat voor type parkeervoorzieningen passen het beste binnen deelgebied west?

Welke voorzieningen zie je graag terug binnen de Groene Loper per deelgebied?

Wat ervaart u als grootste ergernis binnen deelgebied West?

Wat is uw ideaalbeeld voor de groeninrichting van deelgebied centrum?

Wat voor type parkeervoorzieningen passen het beste binnen deelgebied centrum?

Welk type voorzieningen ziet u graag terug binnen deelgebeid centrum?

Wat ervaart u als grootste ergernis binnen deelgebied centrum

Wat is uw ideaalbeeld voor de groeninrichting van deelgebied oost?

Wat voor type parkeervoorzieningen passen het beste binnen de Groene loper per deelgebied?

Welk type voorzieningen ziet u graag terug binnen deelgebeid oost?

Wat ervaart u als grootste ergernis binnen deelgebied oost?